Aan onze Helden

facebook twitter

Toegevoegd op 1 november 2010 door Negenmanneke

Aan onze Helden

Afbeelding toegevoegd door Negenmanneke

Negenmanneke | Aan onze Helden | 0 Negenmanneke | Aan onze Helden | 0 Negenmanneke | Aan onze Helden | 0 Negenmanneke | Aan onze Helden | 0 Negenmanneke | Aan onze Helden | 0
Kunstenaar:
C Vande Capelle
Opschrift:
Links tussen hoektoren met helm en hoektoren met leeuw, op een wit marmeren opschriftplaat:
DE N.S.B. ASSCHE
AAN HUNNE HELDEN
TER GELEGENHEID VAN HUN
25 JARIG BESTAAN
ASSCHE, 13-7-1947

Op de linkse hoektoren met leeuw:
Albert VERTOMMEN
Jozef COPPENS
Petrus DE BONDT
Rob. VAN BEVEREN
L. VAN GINDERACHTER
Cyrille TRANSAUX
Jan Baptist RAES
Frans SCHAUKENS
Louis DE WANDELEER

Op de gekanteelde rondboogarcade:
Links: 1914, Midden onder de triomferende soldaat: Aan onze Helden, Rechts: 1918

Links onder de rondboogarcade:
F. VERHERTBRUGGE
Lodewijk DE PAUW
Leopold WAMBACQ
Constant BIESEMANS
Frans VAN der ZANDEN
Etienne DE COSTER
Gustaaf COPPENS
Egied VAN SCHEL
Prosper VANDE PUTTE
Jozef DE SMEDT

Centraal onder het bronzen reliëf op een wit marmeren opschriftplaat:
1940 - 1945
HAMERIJCKX Egied
SCHOONJANS Albert
VAN DEN BOSSCHE Jan
VAN DER SLAGMOLEN Albert
VANDER STRAETEN Benoit
VANDEVELDE Jozef
VAN MOLLE Leo

Rechts onder de rondboogarcade:
Jozef WILLOCKX
Ferdinand LEEMANS
Ludovicus COPDIEE
Frans DE BONDT
Willem DE RIDDER
Antoon VERMOESEN
Gust. KINDERMANS
Alfons STERCKX
Kar. VAN NIJVERSEEL
Pieter VAN LAEKEN
Domin. DE GROOT

Rechts onder het bronzen reliëf op een wit marmeren opschriftplaat:
DANKBARE
HERINNERING AAN DE
BEVRIJDING VAN ASSE,
OP 3 SEPTEMBER 1944,
DOOR HET ENGELS
23 RD HUSSARS REGt.
ASSE, 3-9-1994

Op de rechtse hoektoren met leeuw:
Leon BRONS
Karel DE BONDT
Theo. ROYEMANS
Willem DE RIDDER
Jan Baptist DESMEDT
Arthur BRINKKEMPER
Juul DESMEDT
Jzef LENGELER
Eugene CLEIRENS

Links onder op het bronzen reliëf:
FONDERIE
VINDEVOGEL

Aan de basis van de triomferende soldaat:
C. VANDE CAPELLE
Plaatsbeschrijving:
Asse - Gemeenteplein 26, voor het oude gasthuis rechtover het gemeentehuis
Informatie toegevoegd door Negenmanneke :
1 november 2010
Gedenkteken voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen, gelegen aan de oostzijde van het plein, ter hoogte van het oude gasthuis (nr. 26) en ingehuldigd op 29 mei 1921. Dit oorlogsmonument werd vervaardigd uit blauwe hardsteen en imitatiesteen, breuksteen voor de onderbouw en is gesigneerd K. Van Der Beken Bouwkundige Assche / . Vande Capelle Beeldhouwer Anderlecht; het centrale, bronzen reliëf draagt als opschrift Fonderie Vindevogel. Het ensemble bestaat uit de gestileerde weergave van een triomfmonument met ronde hoektorens en een gekanteelde rondboogarcade; de torens dragen respectievelijk helmen, leeuwen en een triomferende, bronzen soldaat als bekroning. Het gemeentehuis en zijn omgeving,UitgaveSocioCultureleDienstAsse,Asse,1997,p.11.                                                                                                                                                                                            Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten). Auteurs: Kennes Hilde

Het monument kreeg in oktober 2007 een flinke poetsbeurt door Opbouwwerk Haviland.