Mijnwerker

facebook twitter

Toegevoegd op 18 mei 2011 door Lander

Mijnwerker

Afbeelding toegevoegd door Lander

Lander | Mijnwerker | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Le sinistre puits de l'Agrappe a fait de nombreuses victimes au cours de plus de 30 catastrophes survenues entre 1768 et 1790. Il y eut aussi les accidents tragiques comptant plus de 10 morts, 12 janvier 1864 : 15 morts, 29 juillet 1874 : 15 morts, 16 décembre 1875 : 112 morts, 17 avril 1879 : 132 morts, 1 septembre 1892 : 27 morts.
Avec au total plus de 300 morts, cette fosse fût la plus meurtrière du Borinage. Fin d’exploitation en 1922.
Plaatsbeschrijving:
Frameries - Chemin d'accès depuis la rue Ferrer à Frameries, sortie rue de Genly. (A deux pas de la gare SNCB.)
Informatie toegevoegd door Lander :
18 mei 2011
Léon Gobert (1869-1935) maakte dit beeld ter nagedachtenis van de vele mijnwerkers die gestorven zijn in de mijn die werd uitgebaat in de buurt van Frameries, meer dan 300 mijnwerkers zijn gestorven voor de mijn in 1922 gesloten werd. Aan de hand van socioloog Beck (1995, p. 78) zal ik een verband schetsen tussen dit beeld, dat duidelijk als een staaltje van kunst als verzetsmiddel geldt, en arbeidssociologie. Goberts sculptuur geeft een duidelijke weergave van arbeid dat verricht werd in de klassiek-industriele maatschappij. Hierdoor geeft het beeld een duidelijk trend weer van, zoals Beck (1995, p. 78) het stelt, de evolutie van een pre-industriële naar een klassiek-industriële naar een risicomaatschappij, waardoor het beeld zowel het heden als het verleden aan elkaar rijgt. De pre-industriële maatschappij werd gekenmerkt door gevaren zoals natuurlijke rampen als de pest. Deze gevaren waren extern bepaald en de macht om deze rampen te voorkomen lag in niemands handen. Projectie van gevaren op goden en demonen waren het gevolg van de onmacht die de mensen in de pre-industriële maatschappij ervaarden. Eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw ontvouwde zich een continue transitie naar een industriële maatschappij. Gevaren ontstonden nu door menselijke beslissingen en konden ook door dezelfde of andere mensen worden vermeden. De industriële revolutie leidde een kapitalistische stroming in, die de westerse economie liet groeien, met dien ten gevolge, diverse gevolgen al dan niet positieve gevolgen voor de menselijke leefwereld. Thompson (1967) schrijft dat het begrip tijd in de industriële maatschappij helemaal is veranderd ten gevolge de industriële revolutie. Hiermee samenhangend is ook de arbeidssituatie grondig herzien. Weber stelt dat doelrationaliteit en bureaucratisering zich in een kluwen doorgang hebben gevormd in de industriële maatschappij. Beroepsongevallen die in de pre-industriële maatschappij externe risico’s waren, zijn in de industriële maatschappij risico’s geworden die mensen kunnen veroorzaken. Efficiëntie dat in elke organisatie in het kapitalisme één van de belangrijkste functionele doelen was kostte vele mensenlevens. De industriële exploitant van mijnen moest heel de tijd een evenwicht zoeken tussen enerzijds winst en anderzijds mogelijke menselijke kosten (risico’s).  Risico’s waren/zijn een duidelijk onderdeel van het mijnwerkersberoep. Rond 1970 veranderde de hedendaagse maatschappij naar een risicomaatschappij, deze evolutie gebeurde echter geleidelijk aan waardoor karakteristieken van de vorige twee maatschappijvormen nog steeds aanwezig zijn in de huidige maatschappij. Kumar (2004) stelt zo bijvoorbeeld dat op arbeidsgebied industriële arbeidsprincipes zoals diverse tayloristische organisatievormen nog steeds aanwezig zijn. Daarenboven kunnen menselijk gecreëerde risico’s niet meer worden vermeden door de mens, een zelfgecreëerd onoverkomelijk doemscenario. Onder risico’s in deze maatschappij verstaan we nucleaire rampen zoals in Fukushima en de wereldwijde klimaatsopwarming. We kunnen besluiten dat het beeld van Gobert de klassiek-industriële periode illustreert. Op het gebied van arbeid is de overgang van gevaren naar risico’s een belangrijk kenmerk dat wordt geuit en waarop ook kritiek wordt uitgebeeld via dit beeld.