Brits-Pruisisch gedenkteken 1815

facebook twitter

Toegevoegd op 14 april 2011 door monlouis

Brits-Pruisisch gedenkteken 1815

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Brits-Pruisisch gedenkteken 1815 | 0 monlouis | Brits-Pruisisch gedenkteken 1815 | 0 monlouis | Brits-Pruisisch gedenkteken 1815 | 0 monlouis | Brits-Pruisisch gedenkteken 1815 | 0 monlouis | Brits-Pruisisch gedenkteken 1815 | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
The officers and men of the British and Hanovrian forces who, under the commando of Field Marchal, the duke of Wellington, fought at Quatre-Bras, 16 june 1815
Plaatsbeschrijving:
Genappe - Route de Houtain
Informatie toegevoegd door monlouis :
14 april 2011
Na zijn ontsnapping van Elba op 1 maart 1815 rukte Napoleon in snel tempo op naar Parijs, dat hem zonder gevecht binnenhaalde. Ook maarschalk Ney, uitgezonden om hem tegen te houden, was naar hem overgelopen. Napoleon mobiliseerde de Franse legers voor een gewaagde veldtocht. Hoewel de voortdurende conscriptie uit de voorgaande jaren de Franse bevolking behoorlijk had uitgedund, wist hij toch een leger van 200.000 man op de been te brengen. Na het afsplitsen van diverse korpsen en divisies voor het neerslaan van opstanden in onder andere de Vendée, voor garnizoenen in diverse grenssteden, en voor de bewaking van de Franse oostgrens tegen Oostenrijk, rukte hij met 130.000 man op naar het noorden. Hier trok hij op 15 juni 1815 bij Charleroi deSamber over. Rondom deze stad lag het 1e korps van generaal Zieten, en grensde het Pruisische leger onder Blücher aan het geallieerde leger onder de hertog van Wellington. Vanwege de manier van communiceren, met koeriers te paard, zou het die dag lang duren voordat de opperbevelhebbers uiteindelijk te weten kwamen op welk punt aan de zuidelijke grens Napoleon zijn offensief had ingezet. Wellington had als voornaamste taak om Brussel en Gent te beschermen, en wilde tussen deze plaatsen en de grens een veldslag aangaan; in geval van alarm zou hij zijn divisies verzamelen op vooraf afgesproken plaatsen en vervolgens zijn plannen uitwerken. Bij de Pruisen werd al sneller duidelijk wat het aangevallen punt was en maarschalk Blücher gaf orders aan zijn leger om zich te verzamelen in de buurt van het plaatsje Sombreffe. De prins van Oranje (de later koning Willem II) en zijn generaals waren verantwoordelijk onder andere voor de bewaking van de weg die vanaf de grens bij Bergen, via Nijvel naar Brussel leidde. Toen de Nederlanders vernamen dat hun Pruisische buren werden aangevallen, werden de infanteriedivisie van generaal Chassé en de cavaleriedivisie van generaal Collaert gealarmeerd, om een verdedigende positie in te nemen achter het riviertje de Hene en zich vervolgens te verzamelen bij Fay. De cavaleriebrigade van Van Merlen werd als scherm verplaatst in de richting waar de Fransen de Pruisen aanvielen, om te verkennen of er ook geen vijandelijke troepen hun richting uitkwamen. Verder bleven zij in afwachting van orders van Wellington. (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
15 april 2011
Monument opgericht in 1818.

Combats de Plancenoit zie: http://fr.wikipedia.org/wiki/Combats_de_Plancenoit

Slag bij Waterloo: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Waterloo
Bataille de Waterloo: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Waterloo