Perseus en Medusa

facebook twitter

Toegevoegd op 21 maart 2011 door Dirk-Everts

Perseus en Medusa

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0 Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0 Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0 Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0 Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0 Dirk-Everts | Perseus en Medusa | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Liège - Parc d'Anvroy
Informatie toegevoegd door mive :
22 maart 2011
Perseus (Grieks: Περσεύς) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een heros, zoon van Zeus en Danaë. Vooral bekend is zijn optreden tegen de gorgon Medusa. Een orakel vertelde Akrisios, koning van de Griekse stadstaat Argos, dat hij eens door zijn kleinzoon gedood zou worden. Uit voorzorg liet hij zijn enige dochter Danaë opsluiten in een bronzen toren totdat ze te oud was om kinderen te krijgen. Op een dag hoorde hij echter dat ze toch zwanger was. Wat Akrisios niet wist, was dat de oppergod Zeus andere plannen had met Argos. Zeus stond bekend om zijn buitenechtelijke relaties met sterfelijke vrouwen. Maar hij mocht zichzelf nooit laten zien aan een sterfelijke, want dan zou de sterfelijke getroffen worden door bliksem. Om deze reden, maar ook om in de bronzen cel te komen, veranderde hij zichzelf in een gouden stofregen. Hij kwam binnen door het tralievenster in de cel. Danaë kreeg een zoon, Perseus. Akrisios liet haar en haar zoon in een lege geldkist opsluiten, die vervolgens in zee geworpen werd. Ze spoelden aan op het eiland Seriphos, waar Diktys, een vriendelijke visser, hen opnam en verzorgde. Toen Perseus volwassen was vertelde Danaë hem de waarheid. Medousa (Oudgrieks: Μέδουσα) of Medusa (gelatiniseerd) is een monsterlijke chtonische figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de dochter van Phorcys en Ceto en is de bekendste van de drie Gorgonen. Medusa had ooit een bijzondere schoonheid. Ze woonde echter, tot haar verdriet, in een land waar nooit de zon scheen. Medusa smeekte Athena haar te laten vertrekken naar zonnige streken. Toen Athena haar dit weigerde, vernederde zij de godin door uit te roepen dat Athena haar niet wilde laten gaan, omdat men anders uitsluitend aandacht voor de schoonheid van haarzelf en niet voor die van Athena zou hebben. In een andere versie van de mythe zou Medusa de toorn van Athena hebben gewekt door in Athena's tempel de liefde met Poseidon te bedrijven. De woedende Athena nam wraak door Medusa's mooie haar in een nest kronkelende slangen te veranderen. Verder zou eenieder die Medusa in het gelaat keek, ter plaatse verstenen. Sindsdien zou het haar taak zijn zo veel mogelijk mensen te doen verstenen. Uiteindelijk wordt ze gedood en onthoofd door de held Perseus, die hierbij onder meer door Athena geholpen werd. Zeus vroeg Athena zijn zoon te helpen. Zij wees Perseus een grot in Libië, waar drie oude vrouwen woonden, de Graiai. Zij wisten waar de nimfen waren die Perseus speciale wapens konden geven tegen de Gorgonen. De Graiai waren zussen van de Gorgonen en weigerden te helpen. Zij hadden samen één oog en één tand. Toen de een het oog doorgaf aan een ander, zodat zij de vreemdeling kon bekijken, pakte Perseus het oog af en dreigde het pas terug te geven als ze hem hadden verteld waar de nimfen woonden. Ze vertelden dat de nimfen bij de Styx in de onderwereld woonden. Perseus gaf het oog vervolgens terug. Hij ging naar de nimfen die hem wapens en andere spullen gaven. Hij kreeg een zak voor Medusa’s hoofd, een paar gevleugelde sandalen om snel te kunnen vluchten voor haar twee zusters, Stheino en Euryale (die gouden vleugels en bronzen handen hadden) en Hades' helm die onzichtbaar maakte. Hermes, de boodschapper van de goden, gaf hem een sikkel en hielp hem om het schild zo op te poetsen dat het schild spiegelde, zodat Perseus de Gorgonen in spiegelbeeld kon zien via zijn schild en niet zoals alle anderen versteend zou raken wanneer hij hen aankeek. Perseus merkte dat hij dichter bij de Gorgonen kwam, aangezien er steeds meer versteende personen langs de weg stonden. Onzichtbaar door zijn magische helm en kijkend via zijn schild, liep Perseus op Medusa af. Ze was afzichtelijk, met slangen in plaats van haar en een rode tong tussen twee grote slagtanden. Hij onthoofdde haar met één haal van zijn sikkel, stopte het hoofd in de zak en vloog weg. Uit haar bloed werden (als gevolg van een eerdere liefde met Poseidon) het gevleugelde paard Pegasus en de reus Chrysaor geboren. Uiteindelijk werd haar hoofd door Perseus aan Athena geschonken, die het op haar schild plaatste om vijanden mee te kunnen verstenen. Bron: Wikipedia