Lacoön en zijn zoons

facebook twitter

Toegevoegd op 21 maart 2011 door Dirk-Everts

Lacoön en zijn zoons

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0 Dirk-Everts | Lacoön en zijn zoons | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Liège - Pard d'Anvroy
Informatie toegevoegd door Dirk-Everts :
21 maart 2011
In de Griekse mythologie is Laocoön (Lat.) of Laokoön (Gr.) een Trojaanse priester van Apollon en Poseidon ten tijde van de val van Troje. Zijn verhaal is niet bij Homerus te vinden, maar wel bij latere Griekse en Romeinse auteurs. Laocoön waarschuwt de Trojanen voor het gevaar van het paard; hij heeft de list van Odysseus doorzien. Als hij het paard voor het eerst ziet, zwaait hij zijn lans in de rug van het heilige gevaarte en raakt daarbij één van de Griekse soldaten in het oor. Net als hij de meerderheid van zijn stadsgenoten heeft overtuigd, wordt Sinon de stad binnen gesleept. Deze Griek is zogenaamd achtergelaten door de vertrokken Grieken, en brengt de Trojanen opnieuw aan het twijfelen, tot een gruwelijk voorteken hen van Laocoöns ongelijk overtuigt: twee slangen komen uit zee aangekropen om Laocoön en zijn zoons Antiphantes en Thymbraeus te verzwelgen.   Over de betekenis van de slangen bestaat bij de antieke vertellers verschil van opvatting: ze zouden door Poseidon gezonden zijn, als opdracht van Athena dat hij de Trojanen evenzeer haatte als zij, of ze zouden Apollons waarschuwing zijn voor de ondergang van de stad. Volgens Vergilius kropen de slangen door naar de tempel van hun meesteres Athena.   Bron: Wikipedia