Hinkelend meisje

facebook twitter

Toegevoegd op 15 maart 2011 door Dirk-Everts

Hinkelend meisje

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0 Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0 Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0 Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0 Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0 Dirk-Everts | Hinkelend meisje | 0
Kunstenaar:
Gerard Moonen
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Banneuxwijk, Zegestraat voor de lagere school
Informatie toegevoegd door mive :
16 maart 2011
Op 30 oktober 2009 werd het standbeeld van de hand van Gerard Moonen officiëel ingehuldigd door burgemeester Hilde Claes, geflankeerd door schepenen Beenders en Pollet.

Deze inhuldiging vond plaats op de vernieuwde parking en het nieuwe verkeersplein vooraan de Mozaïekschool in de Zegestraat 40 te Hasselt. De ouderraad van de school organiseerde samen met de school een receptie en een officiëel moment. De stad Hasselt had alle kinderen, ouders, buren en voormalige leden van de ouderraad (werkgroep verkeer) hiervoor uitgenodigd.

Deze inhuldiging was de laatste stap in een project wat reeds 10 jaar geleden haar start kende. De school kende een groot tekort aan parking en de graswei die voor de school lag, was meer tot modderpoel geëvolueerd dan wel een graswei. Op de wei parkeerden auto’s en er bestonden geen duidelijke verkeersregels. Om de verkeersveiligheid voor de kinderen te verbeteren en achteraf te garanderen, werd er in de ouderraad een werkgroep rond “verkeer” opgericht. Als hoofdtaak had deze werkgroep om de penibele situatie onder de loep te nemen en dit in nauwe samenwerking met de Stad Hasselt. Dit resulteerde in de huidige verkeersluwe Zegestraat, waarbij er geen rechtstreeks verkeer meer mogelijk is tussen de Banneux- en de Zegestraat. Het plein werd ook volledig aangelegd met een grote parking en volledig nieuwe parkeerplaatsen en een fietspad van aan het begin van de Banneuxstraat tot aan de school zelf : een zéér grote verbetering naar verkeersveiligheid voor onze kinderen dus.

Het standbeeld – een hinkelend meisje – geeft nogmaals weer wat de bedoeling is van het plein : spelende kinderen in een veilige omgeving. Het kostte 9800 euro .

De ouderraad, de directie, het voltallige leerkrachtenkorps en alle ouders zijn de stad Hasselt enorm dankbaar voor de realisatie van dit project.