Jef De Cock

facebook twitter

Toegevoegd op 19 november 2009

Naam:Jef De Cock
Geboortedatum:1949
Extra Info:Jef de Cock heeft opleiding genoten aan de Academie te Antwerpen o.l.v. P. Van Esbroeck.
Jef De Cock weet aan de dingen uit de realiteit een nieuwe bestemming te geven. Hij combineert vaak vreemde vormen tot een harmonisch geheel. Deze beeldhouwer is bekend als ontwerper van sculpturen opgebouwd aan de hand van smeed- en lastechnieken. “Ik wil mijzelf bevrijden. Maar hoe vrij kan ik zijn midden in een wereld met individuen, zonder vrijheid. Wilt u als toeschouwer een standpunt innemen om met uw eigen gegevens het werk te ervaren? Hopelijk ontstaat er een communicatie van hoge kwaliteit. Gelukkig maar dat de kunstenaar door zijn kunstenaarschap vrije ideeën kan meedelen. De creatie kan inspirerend werken en gestalten doen afwerpen om vrijheid in gedachten tot stand te brengen. Het ijzer smeden, terwijl het warm is, is een uitstekend middel om niet af te wijken van mijn ideeën om mijn doel te bereiken en om mijzelf een overwinnaar te voelen in een spel zonder verliezers. De gestalte, de vorm, het beeld is drager van mijn ideeën, reikend naar ruimte voor dromen.”

Standbeelden van Jef De Cock

Louis Zimmer Wederzijds sfeerbeeld Monumentale zitbanken