Philip Verheyen

facebook twitter

Toegevoegd op 31 oktober 2010 door monlouis

Philip Verheyen

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Philip Verheyen | 0 monlouis | Philip Verheyen | 0 monlouis | Philip Verheyen | 0 monlouis | Philip Verheyen | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Philip Verheyen
geboren te Verrebroeck
den 23 april 1648
vermaard ontleedkundige
doctor in de medecijnen
hoogleeraar te Leuven
aldaar overleden
den 28 januarij 1710
----------------------------
met bestuurs en volksgiften door den oudheidkundigen kring van het Land van Waes opgerigt en ingehuldigd 1862
Vanhavermaet 1862
Plaatsbeschrijving:
Verrebroek - Verheyenplein
Informatie toegevoegd door mive :
8 maart 2011
Beeldhouwer = Frans van Avermaet (Sint-Niklaas, 1828-1899)
Broer van de schilder Pieter Van Havermaet. Opleiding aan de Academies te Sint-Niklaas en Antwerpen (1859-1864). Ontwerper van standbeelden, portretten, borstbeelden, monumenten, O.-L.-Vrouwbeelden, allegorische composities. Ontwierp o.a. het standbeeld van Mercator te Rupelmonde, het borstbeeld van Mercator voor de Koninklijke Academie te Brussel, de vier zittende leeuwen op de trappen van het Stadhuis te Sint-Niklaas. Was leraar boetseerkunst en houtsnijden aan de Academie te Sint-Niklaas. Werk o.m. in het Museum te Antwerpen.

Philip Verheyen
(23 april 1648) was een vermaard ontleedkundige en rector magnificus aan de universiteit van Leuven. Hij zou na een eerdere amputatie in Leiden zijn eigen bewaarde been nauwgezet hebben ontleed, vanwege zijn onderzoek naar fantoompijn. Op basis hiervan zou hij de achillespees deze naam hebben toegekend (als chorda achillis).

Philippus Verheyen werd op 23 april 1648 geboren op een boerderijtje langs de Verrebroekse kant van de huidige Bloempotstraat op de grens met Meerdonk. Philip Verheyen was het derde van zeven kinderen uit een landbouwersgezin. Philip is pas tien als hij zijn vader verliest en negentien wanneer zijn moeder sterft.

Hij werkte als landarbeider op de Carennehoeve waar zijn intellectuele capaciteiten opvielen waarop pastoor Joannes Jaspars hem twee jaar lang Latijnse les gaf. Hij start z'n studies als hij 24 jaar is. Het was pastoor Jaspars die de jonge Verheyen in 1672 naar Leuven stuurde, waar hij in recordtempo zijn studies aan het Heilig Drievuldigheidscollege en aan de Artesfaculteit van de universiteit afwerkte.

In 1677 schrijft hij zich in aan de Faculteit van de Godsgeleerdheid maar moet kort daarop een been laten amputeren. En aangezien het priesterschap niet te combineren valt met een handicap, heroriënteert Verheyen zich.

Op z'n 33ste studeert hij in 1681af als licentiaat in de medicijnen. Daarna bekwaamt hij zich verder in de ontleedkunst om op z'n 35ste Doctor in de medicijnen te worden. Hij  gaat in Leiden en Amsterdam verder studeren. In Leiden volgt hij de lessen ontleedkunde in het anatomisch theater van de universiteit. In Amsterdam verblijft hij bij dr. Frederik Ruysch, wereldberoemd voor zijn anatomische lessen, menselijke preparaten en inspuitingen in de bloedvaten. 

In 1861 trouwt hij met Anne-Maria Vandenseype die zes jaar later zou overlijden. In 1683 wordt hij aangesteld tot professor. In 1689 wordt hij verkozen tot Rector Magnificus van de universiteit van Leuven.Verheyen hertrouwt in 1693 met Philippina van Goedenhuyzen die hem zeven kinderen schenkt, waarvan er slechts twee de volwassen leeftijd bereiken.

Tijdens zijn studies voerde Philip Verheyen dissecties uit op levende dieren. Daarna specialiseerde hij zich verder in anatomie en bleef hij wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In z'n leven publiceerde Verheyen 21 uitgaven in 8 Europese steden. Het boek 'Corporis Humani Anatomiae' (Ontleedkundige beschrijving van het menselijk lichaam - 1693) blijft generaties lang hét handboek voor universiteitsstudenten in heel Europa. Ook de zogenaamde sterretjes van Verheynen zijn nu nog gekend in de medische wereld.

Op 28 januari 1710 overlijdt Verheyen aan hoge koorts,vermoedelijk aan de gevolgen van tyfus. Hij laat een weduwe en zeven kinderen achter.

Sinds het midden van de negentiende eeuw herdenkt Verrebroek zijn beroemdste en meest eminente inwoner. In 1862 ging de eerste herdenking naar aanleiding van de oprichting van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland gepaard met de inhuldiging van zijn bronzen borstbeeld op de Varkensmarkt. Later werd het beeld verplaatst naar het huidige Verheyenplein.

Verrebroekenaren worden naar hem "Flippen" genoemd.

Zie ook http://www.kokw.be/figuren/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%2002-2010.pdf