Gerardus Mercator

facebook twitter

Toegevoegd op 30 oktober 2010 door monlouis

Gerardus Mercator

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0 monlouis | Gerardus Mercator | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Aan Geeraard Mercator te Rupelmonde geboren en opgevoed
Prins der wiskundigen van zijnen tijd
in den ouderdom van 82 jaar
den 2 december 1594 te Duisburg overleden.
Plaatsbeschrijving:
Rupelmonde - Mercatorplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 oktober 2010
Beeldhouwer : F. Van Havermaet 1870 Cie. des Bronzes à Bruxelles (directeur Alph. Verhaeren) Gerardus Mercator (Rupelmundanus) (Nederlandse naam: Gerard de Kremer of de Cremer; Mercator is de Latijnse vertaling van De Kremer, eigenlijke naam van de familie) (Rupelmonde, 5 maart 1512 – Duisburg, 2 december 1594) was een Vlaams cartograaf, instrumentmaker en graveur, die al tijdens zijn leven als de 'Ptolemaeus van zijn tijd' beschouwd werd. Zijn ouders waren Rijnlanders uit de stad Gangelt in het hertogdom Gulik. Mercator zag zichzelf veel meer als een wetenschappelijk kosmograaf, dan als iemand die met het maken en verkopen van kaarten zijn brood moest verdienen. Zijn productie was niet erg uitgebreid. We kennen van hem een globepaar, een vijftal wandkaarten en een onvoltooide kosmografie. Hiernaast introduceerde hij het woord Atlas. Dit woord omvatte destijds alle kaarten van de kosmos; dus van zowel het heelal als de aarde. De voorbeeldfunctie die deze producten hadden voor de latere commerciële kaartmakers in de Nederlanden is dermate groot, dat we er maar aan voorbij moeten gaan dat het merendeel ervan niet in de Nederlanden, maar in de Duitse Rijnstad Duisburg vervaardigd is. Gerardus Mercator is in 1512 geboren in het Oost-Vlaamse Rupelmonde als Gerard De Kremer. Zijn jeugd bracht hij in Gangelt (Duitsland) door waar zijn vader schoenmaker was. Hij ging daar ook naar de latijnschool. Zijn vervolgopleiding kreeg hij bij de beroemde humanist Macropedius van de 'Broeders des Gemenen Levens' in 's-Hertogenbosch, waarna hij aan de Universiteit Leuven studeerde. Inmiddels had hij zich bekwaamd in de graveerkunst. Daarin was hij zo ervaren dat de instrumentmaker Gaspard van der Heyden hem geheel of gedeeltelijk de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius liet graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. Mercator bereikte de voor zijn tijd zeer uitzonderlijke leeftijd van 82 jaar. Het hadden er nochtans heel wat minder kunnen zijn. In 1544 werd hij samen met een groep Leuvense burgers op verdenking van Lutheranisme door de Inquisitie gearresteerd. Na enkele maanden werd hij vrijgelaten maar al zijn bezittingen werden aangeslagen. Zijn medeverdachten wachtte een wreder lot: ze werden een kopje kleiner gemaakt of belandden op de brandstapel. Antonia van Roesmaele werd echter levend begraven. Of Mercator door deze gebeurtenis Vlaanderen heeft ingeruild voor het Rijnland is niet bekend. Het lijkt onwaarschijnlijk, omdat hij na zijn vrijlating nog acht jaar in Leuven heeft gewerkt. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg in Duitsland, waar een Luthers regime heerste. (bron : wikipedia)