Madonna met Kind - Moeder Gods

facebook twitter

Toegevoegd op 29 augustus 2010 door mive

Madonna met Kind - Moeder Gods

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Madonna met Kind - Moeder Gods | 0 mive | Madonna met Kind - Moeder Gods | 0 mive | Madonna met Kind - Moeder Gods | 0 mive | Madonna met Kind - Moeder Gods | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Mariamonogram A M
afkorting van Ave Maria ... (Weesgegroet Maria ...)
Plaatsbeschrijving:
Berchem (Antwerpen) - Vredestraat 93 (vml. Sint-Mariagasthuis, nu: RVT Sint-Maria)
Informatie toegevoegd door mive :
29 augustus 2010
Begin twintigste eeuw werd in de gevelnis van het torenvolume van het Sint-Mariagasthuis een grote statige Madonna in witte steen geplaatst.
Het gebouw, opgetrokken tussen 1903-1907 naar ontwerp van R. Vaes en ontworpen als regionaal ziekenhuis, is nu een Rust- en verzorgingsinstelling (RVT, Nursinghome en Polikliniek 'Sint-Maria' van het OCMW Antwerpen).

Maria wordt als jonge moeder voorgesteld en draagt haar zittend Kind op de linkerschouder. Er is naar waardigheid gestreefd zonder gebruik te maken van extra symbolen of attributen, de uitstraling berust enkel op zuiverheid van uitvoering en vorm. Wel is de fysionomie van beider gelaat bijzonder persoonlijk, het lijken haast portretten.

De behandeling van de plooienval is uitzonderlijk. Geen tweede Antwerps madonnabeeld bezit een dergelijke geraffineerde stofweergave. De onbekende, zeer vaardige beeldhouwer lijkt er wel plezier in gehad te hebben om het effect van soepele, dunne stof weer te geven.

De sculptuur staat op een licht verhoogd, bollend voetstuk in de nis. Omwille van de hoge plaatsing kan niet worden achterhaald of er een signatuur op aanwezig is.

Onder de nis is in natuursteen een gevelveld uitgewerkt met gesculpteerde festoenen omheen een schild met Mariamonogram.

Bron: http://www.verbeelding.be - kies Vredestraat