Koning Albert I

facebook twitter

Toegevoegd op 16 augustus 2010 door monlouis

Koning Albert I

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Koning Albert I | 0 monlouis | Koning Albert I | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Renaissancelaan, in de Koninklijke Militaire School
Informatie toegevoegd door monlouis :
16 augustus 2010
Op 15 december 1890 werd Prins Albert, de latere koning-ridder, toegelaten tot de Militaire School en maakte hij deel uit van de 40e promotie Infanterie en Cavalerie. Aan het einde van de campagne 14-18 vereerde hij "zijn" school met het volgend citaat : "Inrichting voor hogere militaire opleiding die door het hoog wetenschappelijk en zedelijk gehalte van haar onderwijs aan het leger een schaar officieren heeft geschonken wier offervaardigheid, plichtsbesef en degelijke vakopleiding ruimschoots hebben bijgedragen tot de dappere weerstand van ons leger tegen de overweldiger en tot zijn zegevierende strijdlust in het eindoffensief." (bron : K.M.S.)