Pierre-Joseph Van Beneden

facebook twitter

Toegevoegd op 3 mei 2009 door cloetensbrecht

Pierre-Joseph Van Beneden

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 cloetensbrecht | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 cloetensbrecht | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 cloetensbrecht | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 CarloVansant | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 CarloVansant | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 CarloVansant | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 axelvaeck | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 Karel-Somers | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 Karel-Somers | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 Karel-Somers | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 monlouis | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 monlouis | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 monlouis | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 monlouis | Pierre-Joseph Van Beneden | 0 monlouis | Pierre-Joseph Van Beneden | 0
Kunstenaar:
Jules Lagae
Opschrift:
P.J. Van Beneden
1809 - 1894
Ingehuldigd op 24 juli 1898
Aan de wereldberoemden natuurkundige en hoogleeraar
Plaatsbeschrijving:
Mechelen - middenberm Van Benedenlaan
Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
3 mei 2009
Pierre-Joseph van Beneden werd geboren in december 1809 te Mechelen. Hij leerde het medisch beroep en werd aangesteld als Curator van het Natuurhistorisch Museum aan de Universiteit van Leuven in 1831. Na 5 jaar werd hij benoemd tot Professor Zoologie en vergelijkende Anatomie aan de KUL. Deze stoel zou hij houden tot aan zijn dood.

Heel zijn leven was Van Beneden een gedreven werker en de lijst van zijn bijdragen aan wetenschappelijke periodieken loopt in de 200 papieren. In het begin van zijn carriere richt hij zijn aandacht op Ongewervelden en vooral Ongewervelde Zeedieren, die hij bestudeerde tijdens zijn vakanties in Oostende. In 1843 krijgt hij het voor elkaar een Zeelaboratorium en een Aquarium uit de grond te stampen voor het verdere onderzoek van deze materie (Eerst en, op dat ogenblik, enig in de wereld).

Samenhangend met dit deel van zijn werk waren zijn klassieke studies in verband met parasitaire wormen, zowel de ontwikkeling, de transformatie als de levensgeschiedenis. In 1858 werd een verhandeling van hem over het onderwerp erg succesvol, waarmee Van Beneden de Grand Prix des Sciences Physiques ontving van het Institute de France. De verhandeling werd ondergebracht in de International Scientific Series in 1875 onder de titel Les commensaux et les parasites dans le regne animal en werd vertaald in het Engels en het Duits.

Een andere richting waarin Van Beneden een oplossing vond was de Gewervelde Afdeling van het Dierenrijk. Tijdens de opgravingen, nodig bij de bouw van de Forten rond Antwerpen, werden een heleboel beenderen gevonden die behoorden tot de fossielen van walvissen. De aandacht van Van Beneden was geprikkeld door deze vondsten wat leidde tot een gedetailleerde studie van deze groep dieren, waarvan de Karakteristieken in die dagen weinig gekend waren.

Over het onderwerp Cetacea (Orde van in de zee levende zoogdieren, oa Walvissen) publiceerde Van Beneden een heleboel verslagen en verschillende grote naslagwerken. Het meest belangrijke werk van zijn hand was Ostéographie des cétacés vivants et fossiles (In samenwerking gebracht met Paul Gervais en gepubliceerd tussen 1868 en 1880). Zijn verslagen over uitgestorven specimen, gevonden rond Antwerpen, werd gepubliceerd in de Annales du Musée Royal d'Histoire naturelle de Bruxelles.

Van Beneden was aanwezig op de 300e gedenkdag van de Edinburgh University en werd daar uitgeroepen tot Honorary LL.D. Alzo werd hij lid van de Royal Society en tevens lid van de Linnæan, Geological, and Zoological Societies of London. Hij was tevens President van de Koninklijke Belgische Academie en werd geridderd als Grootofficier in de Orde van Leopold.

Ook was Van Beneden een devoot man en een overtuigd aanhanger van de Katholieke Kerk, doch als schrijver van zijn eigen grafrede gaf hij aan dat hij de grootste tolerantie bezat voor het inzicht van anderen.
Informatie toegevoegd door axelvaeck :
16 maart 2010
Jules Lagae (Roeselare 1862-1931 Brugge).
Informatie toegevoegd door Karel-Somers :
9 augustus 2012
Van Benedenlaan , Mechelen
P.J. Van Beneden (1809 - 1894)
Ingehuldigd op 24 juli 1898.
Pierre-Joseph van Beneden werd geboren in december 1809 te Mechelen. Hij leerde het medisch beroep en werd aangesteld als Curator van het Natuurhistorisch Museum aan de Universiteit van Leuven in 1831. Na 5 jaar werd hij benoemd tot Professor Zoologie en vergelijkende Anatomie aan de KUL. Deze stoel zou hij houden tot aan zijn dood.
Beroemde natuurkundige en hoogleeraar.
Kunstenaar: Jules Lagae (°1862 Roeselare +1931 Brugge)
Bron: http://www.standbeelden.be/standbeeld/6
Foto 25juli2012_1716