Pater Jozef Raskin

facebook twitter

Toegevoegd op 2 juni 2009 door cloetensbrecht

Pater Jozef Raskin

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Pater Jozef Raskin | 0 cloetensbrecht | Pater Jozef Raskin | 0 DienstToerisme | Pater Jozef Raskin | 0 CarloVansant | Pater Jozef Raskin | 0 CarloVansant | Pater Jozef Raskin | 0
Kunstenaar:
Tony-Luc Blickx
Opschrift:
1892 1943
aan Pater Jozef RASKIN
Missionaris van Scheut
Vuurkruiser 1914-18
Legeraalmoezenier 1940
Wegens Vaderlandslievend Verzet
Onthoofd te Dortmund op
18 oktober 1943
Plaatsbeschrijving:
Aarschot - De Hoogbrug, Amerstraat
Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
2 juni 2009
Tijdens WO II was pater Jozef Raskin oorlogaalmoezenier van Leopold III. Hij bouwde een spionagenetwerk uit en maakte vooral schetsen van de Atlantikwall. Hij werd opgepakt en brutaal onthoofd. Brigitte Raskin, de nicht van Pater Raskin, schreef een boek over het leven van haar oom. De eeuw van de Ekster.
Informatie toegevoegd door mive :
18 augustus 2010
Maria-Jozef Raskin werd geboren te Stevoort op 21 juni 1892. Tijdens zijn middelbare studies rijpte zijn roeping. In 1911 verhuisde hij naar Aarschot, maar omwille van zijn studies verbleef hij er zelden. Hij bleef nog zijn toog dragen omdat er een tekort was aan militaire uniformen. Hierdoor werd hij reeds tijdens de “Grote Oorlog” ter dood veroordeeld wegens “een militair, als priester vermomd, met verdachte papieren”. Door verwarring in zijn identiteit kon hij ternauwernood aan de dood ontsnappen.  Als frontsoldaat aan de IJzer werd hij waarnemer van de vijandelijke linies. Zijn observatievermogen, fotografisch geheugen en tekentalent zijn daar niet vreemd aan.  Na zijn priesterwijding op 2 februari 1920 vertrok hij naar China waar hij zich ontpopte als een groot beheerser van zowel de gesproken als de geschreven Chinese taal. Hij doceerde natuurwetenschappen, werd directeur, later inspecteur. In februari 1934 kwam hij terug naar België en werd propagandist van Scheut (missionarisbeweging).  Tijdens de Tweede Wereldoorlog was pater Raskin legeraalmoezenier in de Belgische rangen. Meermaals las hij de mis voor Koning Leopold III, hij werd tevens persoonlijk raadgever van de vorst. Ondertussen was hij o.a. ook leraar te Scheut , richtte het Chinese museum in, deed aan boetseren, fotografie en maakte kaarten van China ... Raskin behoorde zelfs toe aan een spionagegroep, die werd opgericht in de zomer van 1940. Hij opereerde er onder de schuilnaam Leopold Vindictive. Hij maakte voornamelijk schetsen van de Atlantiekmuur met zijn talloze versterkingen. Met zijn kennis van de radiografie luisterde hij o.a. gesprekken van de Duitsers af. Legendarisch zijn de postduiven naar Engeland met een klein kokertje waarin 3 meter flinterdun papier stak met zeer gedetailleerde schetsen van de vijandelijke linies en tot 5.000 woorden aan uitleg.

Eind april 1942 kwam de Gestapo er achter wie Leopold Vindictive was en lokten ze hem in de val. Op 1 mei 1942 werd hij verklikt door een man verkleed als bedelaar en door de Gestapo gearresteerd. Hij verbleef zeventien maanden in verschillende gevangenissen en werd herhaaldelijk mishandeld. Ooggetuigenissen over pater Raskin in de gevangenis zijn ontroerend : “een ontwikkeld man, opbeurend, welsprekend, een steun en een voorbeeld”. In barak 4 van het kamp Esterwegen werd elke avond gezongen, Chinese verhalen verteld, gebeden, biecht gelezen,... Op 31 augustus 1943 stond hij voor het Opperste Volksgericht. De slotzin van zijn verdediging : “Im Gewissen und vor Gott habe ich meine Pflicht getan”. Een dag later werd hij zevenmaal ter dood veroordeeld voor zijn “fanatiek Duitsvijandige gezindheid”. Te Dortmund, op 18 oktober 1943 om 18:43 u. valt het bijl van de guillotine ...
Informatie toegevoegd door ToerismeAarschot :
9 oktober 2013
Beeldhouwer Tony Luc Blickx ontwierp het beeld van pater Jozef Raskin. Het bevindt zich bij de Hoogbrug in de Amerstraat. Op 1 juli 1951 werd het beeld onder grote belangstelling onthuld.
Jozef Raskin werd geboren de Stevoort in 1892. In 1911 verhuisde het gezin Raskin naar Aarschot, toen vader tot schoolopziener van het schoolkanton Aarschot was benoemd.
Als krijgsgevangene van de Duitsers ontsnapte Jozef Raskin bij het begin van de Eerste Wereldoorlog op het nippertje aan de dood. Hij vluchtte via Nederland en Engeland naar het Belgische front.
Vanaf januari 1915 maakte hij als soldaat aan de IJzer de rest van de oorlog mee. Dankzij zijn tekentalent en zijn fotografisch geheugen kreeg hij de opdracht de vijandelijke stellingen uit te tekenen. In 1917 volgde hij zelfs nog een cursus spionage.
In 1920 vertrok Jozef Raskin als jonge scheutist naar Mongolië. Hier verrichtte hij gedurende veertien jaar missionaringswerk als leraar aan een kleinseminarie, als directeur van een normaalschool en als pastoor op het platteland. in februari 1933 keerde hij naar België terug.
Als missiepropagandist reisde hij het land af om tentoonstellingen te organiseren, retraites te prediken en voordrachten over China te geven.
Bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog was pater Jozef Raskin oorlogsaalmoezenier van koning Leopold III. Samen de vorst verbleef hij op het kasteel van Wijnendale tijdens de dramatische oorlogsdagen van mei 1940. Na de capitulatie bouwde hij een spionagenet uit en werd hij één van de belangrijke verbindingsagenten met de Engelse inlichtingendiensten. Hij maakte vooral schetsen van de Atlantikwall met zijn talloze versterkingen. Op 1 mei 1942 pakte de Duitsers hem op. Eerst sloten ze Jozef Raskin op in de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel. Van daaruit slaagde hij er nog in de leden van zijn spionagegroep te verwittigen. Nadien werd hij naar verschillende Duitse gevangenissen en concentratiekampen gestuurd.
Na een proces veroordeelde een Duitse rechtbank hem ter dood. In de ijzeren gevangenis van Dormund wachtte hij met geboeide handen op zijn terechtstelling. Op maandag 18 oktober 1943 werd hij met de guillotine onthoofd. De bekende auteur Brigitte Raskin, nicht vna pater Jozef Raskin, schreef een boek over haar oom, De Eeuw van de Ekster. zij verhaalt hierin haar speurtocht naar zijn leven.