Meneerke van Buyseghem.

facebook twitter

Toegevoegd op 28 februari 2016 door Jef-A-Antwerpen

Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Geen Opschrift.
Beeldhouwwerk van Herman Cornelis 1989
Plaatsbeschrijving:
Edegem - Sint-Goriksplein
Informatie toegevoegd door Jef-A-Antwerpen :
28 februari 2016
Het Standbeeld een man in een boom, met uitgestrekte vinger, is een verwijzing naar de sage van Meneerke van Buyseghem. Toen de Sint-Gorikskerk de eerste kerk van Edegem op het grondgebied van Buizegem afbrandde.  Ontstond er onenigheid waar de nieuwe kerk moest komen. Tenslotte hebben die van Edegem het pleit gewonnen, want de nieuwe kerk, de huidige St.-Antoniuskerk, werd opgetrokken te Edegem, tot grote verontwaardiging van de mensen van Buizegem. Hun verontwaardiging ging vooral uit naar Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve 'Buizegem' bewoonde. Zij verweten Meneerke van Buizegem, dat hij hun belangen niet genoegzaam had verdedigd. Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, hebben zij een levensgrote, aangeklede pop gemaakt, die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem geplaatst, De pop had een arm gestrekt en deze wees naar de plaats waar de kerk van Buizegem had gestaan. Daarmede wilden die van Buizegem bedoelen, waar de kerk had moeten staan : dààr en nergens anders.