Mozes

facebook twitter

Toegevoegd op 6 mei 2012 door monlouis

Mozes

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Mozes | 0 monlouis | Mozes | 0
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Koningsplein (in het peristylium van de kerk Sint-Jacob op Coudenberg)
Informatie toegevoegd door monlouis :
6 mei 2012
Mozes was volgens de Bijbel de voornaamste profeet en de stichter van de Israëlitische godsdienst. Volgens de Koran is Mozes een boodschapper en profeet. Zowel de Bijbel als de Koran noemen Mozes de ontvanger van de Thora en de leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän. Volgens de Bijbel is Mozes de schrijver van de Thora. De Koran doet hier geen uitspraak over. Op grond van Exodus 1:11 dateert men hem gewoonlijk in de 13e eeuw v. Chr, op grond van datering gebaseerd op de Septuagint komt zijn geboortejaar uit op omstreeks 1481 v.Chr. Volgens Exodus 2:1 vv. stamde hij uit Levitische ouders (Amram en Jochebed) en werd hij als vondeling opgevoed aan het hof van een farao, mogelijk Thoetmosis II. Volgens Exodus 3:1 vv. werd hij bij de berg Horeb (Sinaïberg) geroepen om zijn volk te verlossen. De naam Mozes lijkt op een Egyptisch achtervoegsel met de betekenis "zoon van". Vanuit een historisch-wetenschappelijke benadering wordt erop gewezen dat er geen bewijzen zijn dat Mozes als historisch persoon ook daadwerkelijk heeft bestaan. (bron : wikipedia)