Pierre David

facebook twitter

Toegevoegd op 15 april 2012 door monlouis

Pierre David

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0 monlouis | Pierre David | 0
Kunstenaar:
Clément Vivroux
Opschrift:
A Pierre David 1771 - 1839 ses concitoyens
officier municipal 1798
maire 1800 - 1808
conseiller de la régence 1815 - 1830
bourgmestre 1830 - 1839
membre du congrès national 1831
David consacra quarante ans de sa vie au service public
Plaatsbeschrijving:
Verviers - Place Verte
Informatie toegevoegd door monlouis :
15 april 2012
Pierre David (Verviers 9 januari 1771 - 30 juni 1839) was industrieel en lid van het Nationaal Congres. Vanaf de Franse Tijd werd David actief in het openbaar leven in Verviers: 'officier municipal' op 27 mars 1799 maire van 4 juli 1800 tot in 1808 lid van de arrondissementsraad op 5 februari 1814 Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was hij gemeenteraadslid van Verviers. In 1830 werd hij door het Voorlopig Bewind tot burgemeester benoemd en besliste hij dat de raadszittingen voortaan openbaar zouden zijn. Op het fronton van het stadhuis liet hij schrijven 'Publicité, sauve-garde du peuple'. In 1836 werd hij herkozen en opnieuw tot burgemeester benoemd. Hij werd ook provincieraadslid. In 1830 werd hij ook verkozen tot lid van het Nationaal Congres voor het arrondissement Verviers, waar hij zetelde tot in april 1831. Op 30 juni 1839 wilde David zijn hooizolder verluchten. Toen hij de luiken open trok kwam er één los en viel naar beneden. David werd meegesleurd, viel met zijn hoofd op een steen, en was op slag dood. (bron : wikipedia)