Antoon Van Dyck

facebook twitter

Toegevoegd op 21 december 2009 door CarloVansant

Antoon Van Dyck

Afbeelding toegevoegd door CarloVansant

CarloVansant | Antoon Van Dyck | 0 monlouis | Antoon Van Dyck | 0 monlouis | Antoon Van Dyck | 0 monlouis | Antoon Van Dyck | 0
Kunstenaar:
Léonard De Cuyper
Opschrift:
DOOR LEONARD DE CUYPER
GEBEELDHOUWD EN GESCHONKEN
AAN ZIJNE GEBOORTESTAD
ANTWERPEN 1856

ANTOON VAN DYCK
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Op het kruispunt van Meir, Leys- en de Jezusstraat
Informatie toegevoegd door CarloVansant :
21 december 2009
Anthony van Dyck geboren in 1599 in Antwerpen en overleden in Londen in 1641 was een barokschilder uit de Antwerpse School. In zijn jongere jaren was hij één van de favoriete leerknapen van Peter Paul Rubens, naast Jacob Jordaens en nog enkele andere.
Anthony van Dyck schilderde voornamelijk portretten, maar ook stukken met een religieus of mythologisch onderwerp. Zijn werken behoren tot de Barok. Door velen wordt hij beschouwd als de grootste barokschilder uit de zuidelijke Nederlanden na Rubens.
Zijn stijl werd aanvankelijk sterk beïnvloed door Rubens, maar later, tijdens een verblijf in Italië, vatte hij ook bewondering op voor Titiaan, wat in veel van zijn schilderijen is terug te zien.
Van Dyck was van grote invloed op het Engelse portretschilderen, en sommige historici beschouwen hem als de oprichter van de Engelse school van schilderkunst. Het standbeeld van Antoon Van Dijck draagt eigentijdse kledij met korte schoudermantel; in zijn rechterarm een hoed met grote veer, zijn linkerarm steunt op een ovaal versierde lijst met daartegen een bundel tekenpapieren.
Het monument werd oorsronkelijk ingehuldigd op 18 augustus 1856 op het pleintje (toen nog museumplaats) voor de Academie in aanwezigheid van de koninklijke familie. Het was de beeldhouwer die door middel van een brief van 18 mei 1849, gericht aan het stadbestuur, het initiatief tot het oprichten van het Van Dyckmonument heeft genomen.
Wegens uitbreiding van het tramnet besliste het college op 31 januari 1899 het monument over te plaatsen naar het Franklin Rooseveltplaats. In 1901 werd het standbeeld opgesteld tegenover het standbeeld van Jacob Jordaens. De oorspronkelijk sokkel van Van Dijck werd opgehoogd om op de hoogte te komen van het beeld van Jordaens. Bij de herinrichting van het plein besliste het stadsbestuur op 13 december 1948 om het standbeeld te verhuizen naar het de tuin van de Academie. Deze beslissing werd echter niet uitgevoerd. Op 10 Augustus 1951 besliste het college het beeld te laten afbreken en het op te bergen in het stadsmagazijn. Bij collegebesluit van 1966 verhuisde het beeld in bruikleen, naar een privé-domein in Schilde.
Op initiatief van burgemeester Cools werd het beeld gerestaureerd en teruggehaald. Op 9 juni 1983 werd het beeld opnieuw plechtig ingehuldigd. Het kreeg deze maal een plaats op de Meir ter hoogte van de Grammayestraat.
Bij herinrichting van de Meir werd het beeld naar zijn huidige locatie verplaatst.
Op 6 februari 1992 is er een collegiaal besluit opgemaakt tot verplaatsing, en opstelling op huidige locatie. Het  voetstuk werd vernieuwd met gepolijste Zweedse graniet, naar ontwerp van architect Werner Moens.