Peter de Grote

facebook twitter

Toegevoegd op 23 augustus 2011 door Alfonsvancamp

Peter de Grote

Afbeelding toegevoegd door Alfonsvancamp

Alfonsvancamp | Peter de Grote | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
geen
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - op het pleintje van de Kloosterstraat ter hoogte van de Riemstraat
Informatie toegevoegd door Alfonsvancamp :
23 augustus 2011
- PETER DE GROTE
  Tsaar van Rusland (1682 - 1725)

       Dit beeld bevindt zich op het pleintje van de Kloosterstraat aan de Riemstraat.

       Hij zorgde voor de modernisering en uitbreiding van Rusland en is gekend om zijn leger en vloot op te bouwen volgens de nieuwste methoden, inzake techniek en scheepsbouw.

Bronnen : - Wikipedia
Informatie toegevoegd door Piefke :
13 september 2017
Het beeld staat in de Kloosterstraat, het plein maakt er onderdeel van uit. Het beeld werd op 7 oktober 1998 met feestelijkheden ingehuldigd door de stad Antwerpen, waarschijnlijk op iniatief van Artgroup International(*), die de Russische - Belgische belangen verdedigden.

Op 11 april 1717 zette tsaar Peter de Grote hier voet aan wal, zegt de tekst. Hij kwam via Vlissingen van Holland en verbleef eventjes (vermoedelijk één dag) in het toenmalige Prinsenhof van de Sint-Michielsbadij (afgebroken rond 1830, volledig 1831, Belgische revolutie). Daarna reisde het gezelschap door naar Frankrijk.

Ter info: zijn bezoek kostte destijds 2.226 gulden, wat zo veel was al 10 maal het jaarloon van een toenmalig geschoold arbeider. Hiervan was 660 gulden bestemd voor buspoeder of kanonnengebulder ter ere van hem.

Bron: https://www.antwerpen.be/nl/info/58d514a82d2a3c005c5effd6/300-jaar-peter-de-grote-in-antwerpen#!
& het Felix Stadarchief
(*) De Morgen 8-6-1998