Sint-Jan int Sant

facebook twitter

Toegevoegd op 29 maart 2011 door Dirk-Everts

Sint-Jan int Sant

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Sint-Jan int Sant | 0 Dirk-Everts | Sint-Jan int Sant | 0 Dirk-Everts | Sint-Jan int Sant | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
SINT JAN INT SANT
Bakermat van het Crhistendom in het Maasland
Willibrordus 658-739

24 juni 1990 G.H.K. dE vROEEDSEL
Plaatsbeschrijving:
Lanklaar - Mulheim, Lanklaar
Informatie toegevoegd door Dirk-Everts :
29 maart 2011
De kapel Sint-Jan int Sant in Mulheim is afgebroken bij het verbreden van het kleine kanaaltje - la rigole navigable gebouwd onder Napoleon - in 1826. De Maastrichtse archivaris Habets heeft in 1881 de grondvesten van het gebouw blootgelegd. Deze werden verwoest tijdens de verbreding van het kanaal in 1930-1934. De kerk van Eisden-dorp bewaart uit deze kapel een bas-reliëf van het hoofd van de H. Johannes, de apostelbalk en een 12de eeuwse doopvont. De Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel heeft tegen het kanaal de grondvesten van de oude kapel gereconstrueerd. In de nabij gelegen Willibrordusstraat bevond zich de uitgedroogde Sint-Jansbron. Hier doopte de heilige Willibrordus volgens de overleveringen de eerste christenen uit onze streek. De kapel Sint-Jan int Sant in Mulheim is afgebroken bij het verbreden van het kleine kanaaltje - la rigole navigable gebouwd onder Napoleon - in 1826. De Maastrichtse archivaris Habets heeft in 1881 de grondvesten van het gebouw blootgelegd. Deze werden verwoest tijdens de verbreding van het kanaal in 1930-1934. De kerk van Eisden-dorp bewaart uit deze kapel een bas-reliëf van het hoofd van de H. Johannes, de apostelbalk en een 12de eeuwse doopvont.
De Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel heeft tegen het kanaal de grondvesten van de oude kapel gereconstrueerd. In de nabij gelegen Willibrordusstraat bevond zich de uitgedroogde Sint-Jansbron. Hier doopte de heilige Willibrordus volgens de overleveringen de eerste christenen uit onze streek. bron: www.devreedsel.be