Rolliersmonument

facebook twitter

Toegevoegd op 20 maart 2011 door mive

Rolliersmonument

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0 mive | Rolliersmonument | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Pax
aan onze strijders van 1830
Benedikt Rolliers
1798-1877
Plaatsbeschrijving:
Sint-Niklaas - Regentieplein
Informatie toegevoegd door mive :
20 maart 2011
Het Rolliersmonument werd opgericht  als gedenkteken voor het 75-jarig bestaan van België en de heldendaad van Benedikt Rolliers in 1830. Het monument werd onthuld op 24 juni 1906.

Benedikt Rolliers (Sint-Niklaas, 1798- Sint-Joost-ten-Node, 1877), een wagenmakerszoon, treedt in 1830 als onderluitenant toe tot het Gentse brandweerkorps, dat op dat ogenblik ook politionele macht heeft. Hij speelde een essentiële rol bij de onderdrukking van de orangistische bezetting die op 2 februari 1831 plaatsvond in Gent. Hij werd in juni 1831 door Leopold van Saksen - Coburg persoonlijk gehuldigd in een toespraak te Gent : “Zonder de dapperen van 2 februari, waaronder Rolliers de moedigste was, zou België niet meer bestaan !” en hij werd onderscheiden met een eregraad in het Belgische leger.

Het Rolliersmonument werd in 1905 ontworpen door Jozef Horenbant, directeur van de stedelijke academie, en stadsarchitect August Waterschoot (1864-1940).

Het monument kreeg een plaats op het Regentieplein, het centrale plein van de nieuwe stationswijk. Het is een vijfzijdig plein ontworpen in 1846 (urbanisatieplan na de aanleg van de spoorweg Antwerpen-Gent) en in het midden voorzien van een beboomd plantsoen.

De basis van het monument is opgebouwd uit blauwe hardsteen en is cirkelvormig. Op de buitenste boord staat een laag smeedijzeren hekje met een herhaald motief van gestileerde palmetten. Het eigenlijke monument beslaat een kwartcirkel en is opgebouwd uit de centrale conische vierkante triomfzuil overvloeiend in een kapiteel met gestileerde acanthusbladeren. Aan de voorzijde van het kapiteel is een hartvormige cartouche, omringd door voluten, met het woord Pax. Op de voorzijde bevindt zich een medaillon met het portret van Benedikt Rolliers, aan de achterzijde een bronzen plaat met de namen van de 27 Sint-Niklase vrijwilligers van de onafhankelijkheidsstrijd van 1830. Op de triomfzuil staat een vergulde engel met gespreide vleugels, allegorie van de vrede. Op een rechthoekige hardstenen sokkel, vóór de zuil, staat de bronzen Belgische leeuw.
-----

Jozef Horenbant
werd in 1863 in Gent geboren en werd reeds op 11-jarige leeftijd ingeschreven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad. Hij werd een gerenommeerd kunstschilder.

Hij kreeg zijn opleiding aan de Academie te Gent o.l.v. Theodore Canneel. Verbleef vervolgens twee jaar te Parijs en kreeg er raad en steun van Jules Bastien-Lepage.

In oktober 1887 werd hij aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas aangesteld tot leraar van de pas opgerichte klas decoratieschilderen. In 1897 kwam ook de boetseerklas onder zijn leiding en in 1906 die van natuurschilderen. Hij zou meer dan 60 jaar verbonden blijven aan de Academie. Eerst als leraar, van 1899 af ook als directeur en tot lang na zijn pensionering in 1932, zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog als voorzitter van de jury. Na zijn aanstelling tot directeur bleef hij voor de klas staan.

Hij realiseerde o.m. landschappen, genretaferelen, figuren, naakten, portretten, (kerk)interieurs. De vrij wazig geschilderde vormen en figuren werden sterk bepaald door het spel van het invallend licht. Zijn werken ademen stilte, sensibiliteit, emotie, idealisme. Uit de pers: «De kunst van J.H. is stil droef of stil gelukkig, altijd eenvoudig, waar, mild en edel. Zij bezingt de kleine man die wroet om te overleven, bezingt het huiselijk heil.»

Hij was ook leraar aan de Tekenschool in Ledeberg. Gedurende heel zijn loopbaan is hij in Ledeberg bij Gent blijven wonen, vanwaar hij naar Sint-Niklaas spoorde.

Naast zijn carrière als schilder, als leraar en directeur van de Academie voor Schone Kunsten en van de Stedelijke Nijverheidsschool, zette hij zich ten volle in voor het culturele leven in Sint-Niklaas. Zo speelde hij in 1905 een belangrijke rol bij de oprichting van een stedelijk museum voor Schone Kunsten en in 1913 bij de oprichting van een museum voor Toegepaste en Nijverheidskunst. Hij was van 1911 tot 1918 voorzitter van de Kunstkring te Gent. In 1921 was hij betrokken bij de oprichting van de Wase Kunstkring, waarvan hij na de Tweede Wereldoorlog erevoorzitter werd. In 1945 werd hem door de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en door de Stedelijke Nijverheidsschool een bronzen plaket met zijn beeltenis aangeboden, van de hand van Geo Verbanck.

Jozef Horenbant overleed in september 1956 in Gent. Werk o.m. in de Musea te Antwerpen en Gent. Vermeld in CRICK, BAS II en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

http://www.geoverbanck.be/horenbandt.htm
http://www.nobel.be/NL/ART/18655_horenbant_joseph_jozef
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200982