Skanderbeg

facebook twitter

Toegevoegd op 10 maart 2011 door monlouis

Skanderbeg

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Skanderbeg | 0 monlouis | Skanderbeg | 0 monlouis | Skanderbeg | 0 monlouis | Skanderbeg | 0 monlouis | Skanderbeg | 0 monlouis | Skanderbeg | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
GJERGJ KASTRIOTI - SKANDERBEG
1405 - 1468
Aan de nationale held, roemrijke leider der Albanezen, verdediger van het vaderland en der Europese beschaving.
Opgericht ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van zijn dood door uitwijkelingen in de vrije wereld als blijk van hun diepe erkentelijkheid
17 - 1 - 1968
Plaatsbeschrijving:
Schaarbeek - Prévost Delaunaysquare
Informatie toegevoegd door monlouis :
10 maart 2011
Skanderbeg (geboren als Gjergj Kastrioti, 6 mei 1405 (?) - Lezhë, 17 januari 1468) is de nationale held van de Albanezen, die vooral bekendheid verwierf als bestrijder van het Ottomaanse Rijk. Als leider van een verbond van Albanese edellieden boekte hij in een reeks veldslagen opmerkelijke resultaten, die hem de eretitel Draak der Albanezen opleverden. Gjergj Kastrioti werd geboren in Dibër of in Krujë. Ook zijn exacte geboortejaar is niet bekend, zowel 1405] als 1413] worden in de literatuur genoemd. Hij was een telg van de Kastrioti's, een adellijke familie die in het noorden van het hedendaagse Albanië over een prinsdom heerste. Zijn vader, Gjon Kastrioti, had sultan Bayezid I bestreden, maar in 1421 tegen diens opvolger Murat II een nederlaag geleden, waarop de sultan zijn vier zoons als gijzelaars meenam. Zo groeiden Gjergj Kastrioti en zijn oudere broers op aan het hof in Adrianopel. Gjergj ging over op de islam, volgde een militaire opleiding en trad in dienst in het Ottomaanse leger, inmiddels onder de naam İskender. De traditie wil dat met die naam werd verwezen naarAlexander de Grote. De titel beg verwierf hij in 1438. In dat jaar kwam İskender beg, Skanderbeg, aan het hoofd te staan van een afdeling cavalerie van 5000 man. Op 28 november 1443 liep Skanderbeg tijdens een veldslag bij Niš tegen de Hongaren onder Johannes Hunyadi over naar de tegenpartij. Driehonderd Albanezen uit het Ottomaanse leger volgden hem. Hij heroverde vervolgens Krujë met behulp van een vervalste firman van de sultan aan de gouverneur van Krujë. Nadat deze het kasteel aan Skanderbeg had overgedragen, hees Skanderbeg er zijn familievlag met de dubbele zwarte adelaar, die in de 20ste eeuw de vlag van Albanië zou worden. Skanderbeg zwoer de profeet en de sultan af en veroverde in een maand tijd de meeste vestingen die zijn in 1442 overleden vader had bezeten. Op 2 maart 1444 kozen de Albanese vorsten hem in de kathedraal van Lezhë (Alessio, destijds Venetiaans grondgebied) tot hun leider. De Liga van Lezhë bundelde, gesteund door Venetië, het Albanese verzet tegen de Ottomanen. Tot de bondgenoten behoorde Gjergj Arianit Komneni] Skanderbeg zou in 1451 met diens dochter Andronike (Marina Donika Arianiti) trouwen. Met steun van zijn bondgenoten kon Skanderbeg versperringen bouwen en een mobiele defensiemacht opzetten, die de Ottomanen dwong hun manschappen te verdelen, wat hen kwetsbaar maakte voor de guerrillatactieken van de Albanezen. Skanderbeg gebruikte in de guerrillaoorlog het bergachtig terrein in zijn voordeel, en zette zijn verzet tegen de Ottomaanse manschappen voort tot zijn dood, met een leger dat zelden boven de 20.000 uitkwam. Skanderbeg kreeg tijdens zijn leven van de paus de eretitel Athleta Christi, waarmee zijn verdiensten voor de christelijke strijd tegen de oprukkende Turken werden onderstreept. (bron : wikipedia)