De Botte Oolenaer

facebook twitter

Toegevoegd op 2 maart 2011 door LiesbethTruyers

De Botte Oolenaer

Afbeelding toegevoegd door LiesbethTruyers

LiesbethTruyers | De Botte Oolenaer | 0 LiesbethTruyers | De Botte Oolenaer | 0 LiesbethTruyers | De Botte Oolenaer | 0 LiesbethTruyers | De Botte Oolenaer | 0 cloetensbrecht | De Botte Oolenaer | 0 cloetensbrecht | De Botte Oolenaer | 0 monlouis | De Botte Oolenaer | 0 monlouis | De Botte Oolenaer | 0 monlouis | De Botte Oolenaer | 0
Kunstenaar:
Jos Wouters
Opschrift:
De Botte Oolenaer

"d' Inwoonders der gemelde gehuchten gelijck aen alle omliggende Dorpen is bekend alomme tot hun groot leetwesen ende verdriet geinfameert worden met den naem van botte oolenaers"

Uit de brief van de Schepenen van Olen de dato 3 oktober 1777 aan de Bisschop van Antwerpen tot het bekomen van plaatselijk onderricht of, hoe de boeren van Olen toen bij gebrek aan kerk en school aan hun naam geraakten van botte of lompe Olenaars en later deze parochie in 1864 tot stand kwam.

"Waar de humor bloeit, verlicht de druk van het leven..." (Emiel van Hemeldonck)

Sponsor : OVI n.n. Olen, 1997
Dhr. Jozef Vanreusel/Vanlommel
Plaatsbeschrijving:
Olen - aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Olen
Informatie toegevoegd door LiesbethTruyers :
2 maart 2011
In Olen woonden vroeger voornamelijk boeren, maar het werd sinds het bezoek van Keizer Karel aan Olen ook hun bijnaam. De legende gaat als volgt: de boeren van Olen waren gewend om bier te drinken uit potten zonder oor. Om de keizer eer te bewijzen, en om aan te tonen dat ze ook over fijne manieren beschikten als dat moest, besloten ze om voor hem een pot bier met een oor te maken. Toen de vorst echter het dorp bezocht nam de waard (in sommige versies de waardin) de pot bij het oor en reikte hem zo aan de keizer aan. De vorst kon dus niet anders dan de pot vast te nemen met blote handen. De eerstvolgende keer dat Karel V Olen bezocht hadden de dorpsbewoners twee oren aan de pot bevestigd. De waard speelde het echter klaar om de pot met beide handen vast te houden, zodat de keizer opnieuw de pot niet bij één van de oren kon vastnemen. Toen de keizer Olen voor de derde keer bezocht hadden de Olenaars voor hem een pot met drie oren gemaakt, om alle problemen te vermijden. De waard bood deze pot echter aan terwijl één van de oren naar zijn buik gericht was zodat andermaal de keizer het ding niet kon aannemen. Het standbeeld "Het Olens Boerke" bevindt zich op het kruispunt Pastoriestraat-Beilen. Het werd aangekocht met geld van '1000 jaar Olen', de vzw die de festiviteiten tijdens de millenniumviering in 1994 organiseerde en coördineerde. In 1998 werd dit beeld ingehuldigd. Het werd gemaakt door de Olense kunstenaar Jos Wouters. Jaarlijks worden er de Boerkesfeesten georganiseerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pot_met_drie_oren
http://www.olen.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&id=452
(dit is een bijdrage in het kader van het vak Veranderingsmanagement aan de KUL)
Informatie toegevoegd door givema :
13 april 2014
Het beeld staat aan de Beilen, nabij de Pastoriestraat