Joseph Tuerlinckx

facebook twitter

Toegevoegd op 16 januari 2009

Naam:Joseph Tuerlinckx
Geboortedatum:1809
Sterftedatum:1873
Extra Info:Joseph Tuerlinckx heeft enkele jaren in Rome gestudeerd, waar hij in 1844 het borstbeeld van Paus Gregorius XVI vervaardigde.
De kunstenaar heeft de Paus zijn werk getoond en diens vleijendste goedkeuring verworven. Als aandenken, ontving hij een kostbare gouden medaille. Op datzelfde ogenblik toonde Tuerlinckx een schets van Margaretha van Oostenrijk, waarnaar hij een beeld voor de stad Mechelen zou maken. Na deze bekeken te hebben, zei de Paus: ‘Gij hebt wijslijk gehandeld, hier te komen werken: Rome is altijd nog de zetel der kunst; en canova, uw voorganger, zegt, dat alléén Rome de hulpmiddelen aanbiedt, welke de kunstenaar behoeft.’
Joseph Tuerlinckx werd in 1856 lid der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam.

Standbeelden van Joseph Tuerlinckx

Rembert Dodoens Margaretha Van Oostenrijk